SAGT OM SPRÅKET

Italienska är idag det tredje mest talade språket i EU, där 65 miljoner har det som förstaspråk och 14 miljoner som andraspråk. Det var först via de litterära verken av Dante Alighieri från 1300-talet som en standardisering av det italienska språket tog plats. Hans florentinska dialekt blev den standard som alla utbildade italienare senare använde sig av.

Då Italien enades år 1861, kunde endast 2,5 procent av befolkningen tala språket – resten talade regionala språk eller dialekter. Än idag är det runt 5 procent av befolkningen som endast, eller övervägande, talar sin regionala dialekt.

Källa: in-italia.se